Sem Klara Jager, ukvarjam se s stvarno in domišljijsko ilustracijo ter oblikovanjem knjig. V svojem delu raziskujem različne tradicionalne tehnike risanja, slikanja in grafike. Pri oblikovanju pa uporabljam Adobove računalniške programe.

Leta 2018 sem diplomirala iz Oblikovanja vizualnih komunikacij, smer Ilustracija, na ALUO Univerze v Ljubljani. Za diplomsko delo sem ilustrirala in oblikovala otroško slikanico z naslovom Miškine bele noči.